Korfbalvereniging Fluks
       Nieuws    Info    Competitie    Korfbalzaken    Organisatie    Fotoalbum    Kangoeroe Klup    Lid worden    Webcam  
       Wie doet wat?    Penningmeester    Secretariaat    Vertrouwenscontactpersonen    Gedragsregels    Vacatures    TC    Kantine Commissie    Evenementen    Onderhoud    Calibris erkend leerbedrijf  

Penningmeester

De financiële zaken van de vereniging worden geregeld door de penningmeester. Hij voert o.a. de volgende taken uit:

- Het innen van de contributies
- Het controleren en uitbetalen van declaraties en rekeningen
- Het opstellen en bijhouden van een deugdelijke boekhouding
- Het maken van de jaarlijkse verenigingsbegroting
- Het opstellen van de jaarrekening en balans
- Het assisteren bij financiële acties, zoals bijvoorbeeld de amaryllisbollenactie

Declaraties:

Indien u kosten maakt voor de vereniging kunt u door middel van een declaratieformulier om vergoeding hiervan vragen. Declaraties worden alleen per bank uitbetaald op basis van het volledig ingevulde formulier met bijbehorende bonnen. De link naar het declaratieformulier vindt u onder aan deze pagina.

Contributie:
Diverse leden en ouders van leden namen het in het verleden niet al te nauw met de betalingstermijn. Hierdoor ontstond veel extra werk voor het bestuur en met name de penningmeester om iedereen te bewegen aan zijn verplichtingen te voldoen.
Wij willen graag goed gedrag belonen en daarom is door de algemene ledenvergadering op 21 september 2010 besloten om alle contributiebedragen te verhogen met €15,00. Indien betaald wordt vóór 1 december 2015 wordt op het te betalen contributiebedrag een korting verleend van €15,00.

Contributiebedragen seizoen 2016 – 2017

Bij betaling voor 1 december 2016

senioren

228,00

213,00

junioren

189,00

174,00

aspiranten

162,00

147,00

pupillen

149,00

134,00

Welpen en Kangoeroes

97,00

82,00

Recreanten en niet spelend

70,00

55,00

donateurs

54,00

39,00

Bovenstaande bedragen zijn per jaar en worden jaarlijks aangepast aan de inflatie.
 
De contributienota's worden in september/oktober na de jaarlijkse ledenvergadering verzonden. Indien een nieuw lid toetreedt tot de vereniging na 1 januari wordt de helft van het geldende contributiebedrag voor dat jaar berekend. Daar de peildata voor de diverse heffingen van het KNKV voor het aantal leden en teams verspreid door het jaar liggen kunnen verder geen kortingen worden verleend.

Conform het huishoudelijk reglement is een lid dat op 1 juli lid is van de vereniging de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
Bij tussentijdse wijziging van spelend naar niet-spelend lid of andersom, kan een verrekening van het verschil plaatsvinden, met uitzondering van de bondsafdrachten.


LET OP!
De contributiecategorie van een jeugdlid wordt niet door de vereniging maar door het KNKV bepaald aan de hand van de leeftijd op peildatum 1 januari van het lopende seizoen en is dus NIET afhankelijk van het team waarin wordt gespeeld.

Voorbeeld:
a. Een 19 jarige kan als junior spelen, maar betaald als senior. Aan de vereniging wordt door de bond op grond van de leeftijd de bondsafdracht opgelegd voor een senior.
b. een 18 jarige speelt als senior, maar betaald als junior. Aan de vereniging wordt door de bond op grond van de leeftijd de bondsafdracht opgelegd voor een junior.


Art. 5 Huishoudelijk Reglement van het KNKV:

De competitieleden worden naar hun leeftijd per 1 januari van het verbondsjaar onderscheiden in:
- seniorenleden: 19 jaar en ouder;
- juniorleden: 16 tot en met 18 jaar;
- aspirantleden: 12 tot en met 15 jaar;
- pupillenleden: 5 tot en met 11 jaar, met dien verstande dat voor spelers van 5 jaar in overeenstemming
met artikel 8 lid 1 onder c van het Reglement van wedstrijden hun verjaardag bepalend is voor de aanvang
van hun competitiedeelname.


In het contributiebedrag zijn de verplichte afdrachten aan het KNKV begrepen. Deze afdrachten zijn niet verrekenbaar bij wijziging van spelend naar niet-spelend lid. Wijzing en opzegging van het lidmaatschap moet voor 31 mei aan het secretariaat worden gemeld.

Heeft u moeite het contributiebedrag op tijd te voldoen? Neem dan VOOR het verstrijken van de betalingstermijn contact op met de penningmeester voor een betalingsregeling. (mail)

Daarnaast wijzen wij u erop dat de Gemeente Noordwijk samenwerkt met het jeugdsportfonds. Daaruit kan een bijdrage worden verstrekt voor sportieve activiteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die ingeschreven zijn in de gemeente Noordwijk. Deze bijdrage kan eenmaal per jaar op aanvraag voor ieder kind worden verstrekt aan inkomens beneden 120% van het minimumloon. De aanvraag moet worden gedaan door een intermediair, zoals (gym)docenten of hulpverleners. Zie voor meer informatie de folders hieronder bij downloads, de website van de gemeente of www.jeugdsportfonds.nl.


Fluks probeert om ook geld uit andere bronnen dan contributies aan te trekken. Denk aan sponsoring, de amaryllisactie en evenementen als het beachkorfbal. Hierdoor kunnen we, ondanks de stijgende kosten het korfballen voor iedereen betaalbaar houden.

Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij:
Penningmeester C.K.V. Fluks
Sonneveld 16
2203 BH Noordwijk
Telnr. 06-25025534
e-mail: mail

Bank: NL74INGB0001527408 ten name van CKV Fluks, Noordwijk


Downloads:

Declaratieformulier.pdf
Afstortformulier kasgeld.pdf
Brief gemeente inz JeugdSportfonds
Folder JeugdSportfonds
 

© C.K.V. Fluks 2016                                    Clubhuis: Nieuwe Zeeweg 50         Telefoon: 071-3616617         E-mail:info